Att anta ett kundcentrerat förhållningssätt i en digital värld

Långa väntetider, dåligt informerade representanter och att bli hänvisad från en person till en annan är inte längre acceptabelt för dagens kunder. För att.